Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu należy:

  1. Zapoznać się ze Statutem.
  2. Pobrać druk Deklaracji członkowskiej, wydrukować, wypełnić, podpisać własnoręcznie i przesłać wersję papierową pocztą na adres podany za pośrednictwem skrzynki mailowej. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań w związku z nowymi osobami przekaże także informacje, w jaki sposób można się włączyć do istniejących już działań.
  3. Na podstawie wypełnionej Deklaracji Zarząd Stowarzyszenia przyjmie nowego członka i powiadomi go o tym drogą pocztową.
  4. Opłacić składkę członkowską.

Składka członkowska ustalona została na poziomie 60 zł rocznie. Wpłaty można dokonywać jednorazowo lub rozkładając na raty. Jeśli oboje rodzice dziecka należą do Stowarzyszenia, jedno z nich może zostać zwolnione z opłaty składki. W tym celu należy złożyć wniosek na ręce Zarządu. Jako Stowarzyszyszenie posiadamy własne konto bankowe i wszelkie wpłaty prosimy kierować tylko i wyłącznie na niżej podane konto:

Bank PKO BP I O/Warszawa 92 1020 1013 0000 0402 0151 7358

Druki deklaracji do pobrania:
Plik DOC
Plik PDF