potrzeba miejsca na rozpacz

Odchodzimy od Was
tylko na mgnienie oka. I wcale niedaleko.
Kiedy sie tutaj znajdziecie – tu, gdzie jesteśmy teraz –
bedziecie się pytać nawzajem dlaczego tak płakaliście.

Antoine de Saint – Exupery


Potrzeba miejsca na rozpacz
Pomnik nagrobny i miejsce pamięci Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem

Kiedy życie zaczyna się jednocześnie ze śmiercią, trudno to znieść wszystkim dotkniętym stratą, wyjątkowo ciężko Rodzicom. Nic nie jest takie, jakie było kiedyś.

Niewypłakane łzy, nie przeżyte jeszcze uczucia, bieg zdarzeń nagle niesprawiedliwy i trudny do ogarnięcia. W takim szczególnym momencie życia ważne jest znalezienie miejsca dla rozpaczy i bólu.

W głębokim cieniu drzew salzburskiego cmentarza znajduje się miejsce, w którym cierpiący Rodzice mogą poczuć się bliżej duszy swojego utraconego Dziecka. Pomnik nagrobny, przy którym wszyscy członkowie rodziny na swój własny sposób mogą znaleźć dostęp do tego małego Życia, które – choć nie pozostawiło po sobie wielu śladów – tak bardzo przecież do nich należalo, i tak głęboko poruszyło.

Przeżywanie smutku, szukanie ufności i zgoda na rozstanie są łatwiejsze w tym miejscu ciszy i bezpieczeństwa. Kamień nagrobny zaprasza do pożegniania Dzieci, które odeszły od nas przez przedwczesne i martwe narodziny.


Z okazji 125 rocznicy założenia cmentarza, Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Salzburgu zadecydowal o wzniesieniu pomnika nagrobnego dla uczczenia Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem. Pozwoli to Rodzicom przedwcześnie i martwo urodzonych dzieci na zadumę nad tą stratą w swoim własnym miejscu.

Okolo 50 przedwczesnych i martwych narodzin rocznie notują szpitale Ziemi Salzburskiej. Rodzicom, którzy po przeminięciu pierwszego szoku chcieliby odbyć żałobę, brakuje często informacji o tym, gdzie dokładnie zostało pochowane ich Dziecko. W przyszłości krypta w sektorze 56 cmentarza będzie służyć nie tylko jako miejsce pamięci, ale również jako grob dla przedwcześnie i martwo narodzonych Dzieci. Rodzice będa wtedy wiedzieć dokładnie gdzie mogą znaleźć swoje Dziecko, jednocześnie mając możliwość spotkania z innymi rodzinami doświadczającymi podobnej sytuacji i wzajemnego wparcia, jak również rozmowy i wymiany informacji.

Wielokrotnie w ciągu roku organizowane są tutaj przez Urzad Miasta Salzburga ceremonie pożegnania, pod przewodnictwem osób duchownych.


Pomnik nagrobny zostal udekorowany wersami Antoine de Saint – Exupery i recznie rytym w marmurze kosmogramem autorstwa jednej z Matek dotkniętych stratą Dziecka.

Kilka myśli twórczyni kosmogramu

Śmierć mojego nienarodzonego dziecka była najbardziej bolesnym doświadczeniem mojego dotychczasowego życia. Jednocześnie zapoczątkowała jednak we mnie głębokie osobiste przeżycia i procesy, które, patrząc wstecz z perspektywy półtora roku po stracie, oznaczały dla mnie nieopisanie wielkie duchowe wzbogacenie.

Stworzenie kosmogramu dla wzniesionego w Salzburgu Grobu Dzieci, zainspirowane i zakorzenione w tym doświadczeniu, bylo próbą wsparcia nie tylko energii tego miejsca, jako miejsca żalu i stopniowego godzenia się z losem, ale również miłości.

Rysunek kosmogramu oznacza dla mnie otwarcie serca i przyszłe spotkanie światów. Zetknięcie symbolicznych form wyzwala ciągle nowe przestrzenie, wszystkie zamknięte w zewnętrznym kręgu, symbolizujacym jedność wszelkiego życia.

Wyryty ręcznie w marmurze, kosmogram umieszczony będzie w kamieniu nagrobnym, aby razem z energią tego miejsca dawał pocieszenie i wskazywał osobiste wewnętrzne ścieżki.

Artykuł, wraz ze zdjęciami, znajduje się  na Stadt Salzburg Online. Niestety nie ma autora…

tłumaczenie i opracowanie tekstu – Akala – gorąco dziękujemy