Podstawy prawne

Podstawy prawne

Podstawy prawne – spis obowiązujących aktów prawnych, dotyczących między innymi uprawnień rodziców po stracie dziecka, także wskutek poronienia.

Stan na 2015-12-01 (Przekreśloną kursywą oznaczono akty uchylone, które obowiązywały wcześniej, a ich treść jest nadal dostępna.)

Źródło

Pliki PDF z treścią aktów prawnych, znajdujące się na naszym serwerze, zostały pobrane z bazy ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), udostępnionej na stronie Kancelarii Sejmu.
Oprócz linków do kopii wrzuconych bezpośrednio na nasz serwer, podane zostały także linki do oryginałów ze strony sejmowej.

Szpital – Dokumentacja medyczna
Szpital – Karta martwego urodzenia – Rejestracja urodzenia
Szpital – Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka – Rejestracja urodzenia
Szpital – Karta zgonu – Pochówek
USC – Akt urodzenia – Rejestracja urodzenia
USC – Akt urodzenia – Ojcostwo
Transport – Zwłoki i szczątki ludzkie
Cmentarz – Pochówek
ZUS – Zasiłek pogrzebowy – Pochówek
ZUS i pracodawca – Urlop i zasiłek macierzyński
Pracodawca – Urlop okolicznościowy
Pracodawca – Ochrona ciężarnych
Apteka – Obrót lekami

.

Szpital – Dokumentacja medyczna

Dz.U. 2015 poz. 2069
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 583
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1531
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2014 poz. 177
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2014 poz. 968
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2015 poz. 1261
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Szpital – Karta martwego urodzenia – Rejestracja urodzenia

Dz.U. 2015 poz. 171
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Szpital – Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka – Rejestracja urodzenia

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 232
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Szpital – Karta zgonu – Pochówek

Dz.U. 2015 poz. 231
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wzoru karty zgonu
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

USC – Akt urodzenia – Rejestracja urodzenia

Dz.U. 2014 poz. 1741
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego (obowiązuje od 2015-03-01, niektóre zapisy od 2015-01-01 lub 2018-01-01)
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2015 poz. 225
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2015 poz. 225
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180
Ustawa z dnia 29 września 1986 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1058
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

USC – Akt urodzenia – Ojcostwo

Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 134 poz. 947
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r. Sygn. akt SK 61/06
w sprawie uniemożliwienia uznania dziecka po jego śmierci
Treść na serwerze SRpP ogłoszony
Treść na serwerze SRpP pełna treść
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Transport – Zwłoki i szczątki ludzkie

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Cmentarz – Pochówek

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

ZUS – Zasiłek pogrzebowy – Pochówek

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

ZUS i pracodawca – Urlop i zasiłek macierzyński

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 444
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2013 poz. 1380
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Pracodawca – Urlop okolicznościowy

Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1678
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1253
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2013 poz. 1359
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Pracodawca – Ochrona ciężarnych

Dz.U. 2015 poz. 2007
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1100
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
Treść na serwerze SRpP
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

.

Apteka – Obrót lekami

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne.
Treść na serwerze SRpP tekst jednolity
Treść na serwerze ISAP

[wróć do listy tematów]

Copyright by DzikaMysz © www.poronienie.pl 2013-2016
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.