przygotowanie i ciąża u chorej na cukrzycę

Każda zgłaszająca się kobieta, która planuje zajść w ciążę powinna mieć przeprowadzony wywiad w kierunku występowania u niej czynników ryzyka. Do tych czynników zaliczamy:

 • cukrzyca w rodzinie
 • obciążony wywiad położniczy
 • otyłość- masa ciała powyżej 80 kg
 • wiek powyżej 25 lat
 • cukier w moczu
 • poprzednio stwierdzana cukrzyca ciężarnych
 • obecność przeciwciał przeciwwyspowych
 • genotyp HLA DR3 lub DR4

Stwierdzenie tych czynników ryzyka kwalifikuje pacjentkę do wizyty w ośrodku diabetologicznym. Jeżeli u pacjentki stwierdzono niepowodzenia w poprzednich ciążach o etiologiach związanych z cukrzycą konieczne są prenatalne genetyczne badania przesiewowe:

 1. Przedciążowe:
  • dyskusja z pacjentką o teratogennym wpływie hyperglikemii na płód w I trymestrze ciąży.
  • oznaczenie hemoglobiny glinowanej (HBA1C)
 2. W czasie ciąży
  • usg płodu, włączając elektrokardiografię w 20-22 tygodniu
  • oznaczenie AFP w osoczu matki w 16 tygodniu

Kobiecie należy odradzić zajście w ciążę (poinformować o istniejącym zagrożeniu jej życia) jeżeli z cukrzycą współistnieje:

 • ciężka nefropatia z obniżoną funkcją nerek
 • ciężka niedokrwienna choroba serca
 • ciężka proliferacyjna retinopatia nie poddająca się leczeniu
 • nieplanowana ciąża u nastolatek
 • nastolatek HBA1C -12% we wczesnej ciąży
 • z kwasicą i ketozą we wczesnej ciąży

Opieka nad ciężarną z cukrzycą powinna być prowadzona w ośrodku diabetologiczno-położniczym.

Opieka w czasie ciąży u ciężarnej z cukrzycą

I trymestr

 1. Badanie położnicze w tym biocenoza pochwy
 2. Natychmiastowe wyrównanie glikemii, jeśli nie zostało to zrobione przed ciążą
 3. Ocena stanu ogólnego ciężarnej:
  • monitorowanie ciśnienia tętniczego ciężarnej
  • ocena funkcji nerek
  • posiew moczu raz w miesiącu
  • badanie dna oka
  • konsultacja neurologiczna
  • badanie tętna i zmian naczyniowych na skórze
  • oznaczanie TSH celem wykluczenia chorób współistniejących tarczycy.
 4. Badanie USG celem potwierdzenia zgodności wieku ciążowego i wykluczenia wad rozwojowych oraz wielowodzia.

II trymestr

 1. Normalizacja glikemii
 2. Ocena ogólnego stanu ciężarnej (badania jak w I trymestrze)
 3. badanie USG w celu potwierdzenia wieku ciążowego, wykluczenia wad rozwojowych- rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, wady serca i pęcherza płodu)
 4. Badanie położnicze

III trymestr

 1. Badanie położnicze
 2. Normalizacja glikemii
 3. Ocena stanu ogólnego ciężarnej- jak w i i II trymestrze
 4. Monitorowanie biofizyczne płodu
 5. Określenie masy płodu i kanału percentylowego masy płodu
 6. Ewentualna amniopunkcja – ocena dojrzałości płuc płodu.

W leczeniu pacjentek ambulatoryjnie:

 • utrzymanie diety
 • insulinoterapia- jeśli konieczna
 • Kontrola glikemii w warunkach domowych
 • wykonywanie ćwiczeń fizycznych

Doustne środki przeciwcukrzycowe są bezwzględnie przeciwwskazane w cukrzycy – działanie teratogenne na płód.

Gdy brak cech zagrożenia płodu i ciąża rozwija się prawidłowo, można wybrać optymalny termin ukończenia ciąży zgodnie z następującymi zasadami:

 • cukrzyca ciążowa kontrolowana dietetycznie, bez makrosomii i bez wielowodzia- poród w 42 tygodniu
 • cukrzyca ciążowa dobrze kontrolowana insuliną – poród w 40 tygodniu
 • cukrzyca przedciążowa dobrze kontrolowana, bez powikłań – poród między 38 a 40 tygodniem
 • cukrzyca przedciążowa źle kontrolowania z makrosomią lub powikłaniami lub źle kontrolowana cukrzyca ciążowa – rozważyć poród w 38 tygodniu.

Aby uniknąć obumarcia wewnątrzmacicznego płodu należy być przygotowanym, aby ukończyć ciążę w każdej chwili. Do czynników przemawiających za ukończeniem ciąży zaliczamy:

 1. Wiek ciążowy, w którym nastąpiło obumarcie wewnątrzmaciczne poprzedniej ciąży, przy poprawnym leczeniu cukrzycy
 2. Znamienne obniżenie aktywności płodu
 3. Aceton w moczu bez hypergilkemii utrzymujący się ponad 24 godziny, mimo intensywnego leczenia i ciągłego wlewu glukozy
 4. Znamienne obniżenie wartości estriolu wydalanego z moczem lub analogiczne wyniki oznaczeń estriolu metodą radioimmunologiczną w osoczu.
 5. Gwałtowne obniżenie zapotrzebowanie na insulinę
 6. Znaczny wzrost masy ciała z pojawieniem się obrzęków
 7. Wzrost ciśnienia tętniczego podczas ciąży
 8. Zmiany w KTG
 9. Narastające w sposób znamienny wielowodzie

Cięcie cesarskie powinno być wykonane tylko ze wskazań położniczych, albowiem dobra glikemia zapobiega makrosomii płodu i kwasicy mleczanowej. Należy unikać kleszczy i vacuum – większa wrażliwość do urazu biochemicznego ze względu na większą kruchość naczyń.

jipi