przyczyny poronień

Poronienie samoistne – informacje dla pacjentek. Część 1 – przyczyny – dr Zofia Polska

Szczęśliwe donoszenie i urodzenie zdrowego dziecka jest największą radością dla kobiety oczekującej na upragnione potomstwo. Niestety nie wszystkie ciąże kończą się pomyślnie. Szereg różnego rodzaju czynników mających niekorzystny wpływ na prawidłowy przebieg ciąży przyczynia się do występowania wielu powikłań, które niejednokrotnie prowadzą do jej utraty.
Artykuł z www.forumginekologiczne.pl

Poronienie samoistne – informacje dla pacjentek. Część 2 – przebieg i rokowanie – dr Zofia Polska

Przebieg poronienia samoistnego może być bardzo różnorodny. Uzależniony jest on między innymi od takich czynników jak wielkość płodu czy też czas trwania ciąży…
Artykuł z www.forumginekologiczne.pl

Poronienie – lek. med. Bogdan Kowalczyk

Poronienie (łac. abortus ) jest to przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodne wskutek wydalenia obumarłego jaja płodowego. Uważa się, że około 10-15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem samoistnym. Nie są przy tym uwzględnione poronienia przebiagające subklinicznie pod postacią np. opóźnionego krwawienie miesięcznego, z następowym silniejszym krwawieniem…
Artykuł z serwisu www.mediweb.pl

Przyczyny późnych poronień i porodów przedwczesnych

Badanie pacjentek z porodem przedwczesnym w wywiadzie

Częstość występowania porodu przedwczesnego pozostaje właściwie nie zmieniona od 20 lat, chociaż nastąpił duży postęp w rozumieniu jego patogenezy. Obserwowane obniżenie śmiertelności noworodków można głównie zawdzięczać polepszeniu opieki neonatologicznej. Smutnym faktem jest to, że kobieta z zagrażającym porodem przedwczesnym może być leczona sterydami i kierowana do ośrodków z dobrymi możliwościami opieki nad noworodkiem, i żadne inne działania nie przyczyniają się do poprawy warunków końcowych. Praca ta omawia możliwe sposoby obniżenia częstości występowania porodów przedwczesnych u kobiet ze znacznie zwiększonym ryzykiem, ze względu na przeszłość położniczą.
D. A. Somerset, M. D. Kilby, The University of Birmingham, Department of Fetal Medicine, Birmingham Womans Hospital, Edgbaston, Birmingham B15 2TG, UK Tumaczyli Arnold Bartłomiejczyk i Robert Kulik.