poronienie w liczbach

Dane liczbowe dla Polski
Symulacja – liczba poronień samoistnych obliczona na podstawie liczby porodów
Częstość występowania poronień samoistnych
Jakie szanse po poronieniu?


Dane liczbowe dla Polski

Niestety, większość z nas po poronieniu spotkała się z obojętnością otoczenia, uciekaniem z tematu, milczeniem, swoistą nieumiejętnością znalezienia się w tej sytuacji. Jednak, gdy spojrzy się na statystyki, to okaże się, że problem poronień dotyczy wielu osób. Chyba każdy z nas ma kogoś w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, kto również przeżył to doświadczenie. Skala zjawiska, nie oznacza jednak, że skoro zdarza się często, to znaczy, że to jest normalne zdarzenie w naszym życiu i można je przeżyć, jakby nic się nie stało. A często takie argumenty „liczbowe” można usłyszeć „na pocieszenie” od lekarzy. Na początku lat 90, gdy urodziło się więcej dzieci, nieszczęście to spotykało ok. 60 000 kobiet w ciągu roku, w ostatnich latach, gdy dzieci rodzi się mniej – 40 000. Ponad 100 kobiet dziennie roni swoje dziecko.

Rok Ilość poronień samoistnych
1990 59 454
1991 55 992
1992 51 802
1993 53 057
1994 46 970
1995 45 300
1996 45 054
1997 44 185
1998 43 959
1999 41 568
2000 41 007
2001 40 559
2002 ???
2003 ???

Dane: sprawozdanie Rady Ministrów

Uwaga: rocznie w Polsce umiera 80 000 ludzi na raka. Jakoś wtedy mamy świadomość, że stało się nieszczęście. Roni – 40 000. To jest ten sam rząd wielkości.
W Polsce w 2003 roku było 51.078 wypadków drogowych, zginęło w nich 5.640 osób, a 63.900 zostało rannych.


Symulacja – liczba poronień samoistnych obliczona na podstawie liczby porodów

Ponieważ często w literaturze można znaleźć stwierdzenie, że poronienia stanowią 10-15% ciąż, o których było wiadomo, że zaistniały, poniżej w tabeli znajdują się obliczenia, które podają liczbę poronień samoistnych wyliczoną na podstawie liczby porodów. Np. jeśli poronienia stanowiły 10%, to porody 90% wszystkich wiadomych ciąż. Znając te 90% (dane z GUS) łatwo obliczyć 10%, czyli liczbę poronień.

ROK Liczba porodów 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1970 554 201 61 578 68 497 75 573 82 812 90 219 97 800
1975 652 467 72 496 80 642 88 973 97 495 106 216 115 141
1980 701 553 77 950 86 709 95 666 104 830 114 206 123 803
1985 685 305 76 145 84 701 93 451 102 402 111 561 120 936
1990 551 660 61 296 68 183 75 226 82 432 89 805 97 352
1991 551 455 61 273 68 157 75 198 82 401 89 772 97 316
1992 518 669 57 630 64 105 70 728 77 502 84 434 91 530
1993 497 708 55 301 61 514 67 869 74 370 81 022 87 831
1994 485 098 53 900 59 956 66 150 72 486 78 969 85 606
1995 436 312 48 479 53 926 59 497 65 196 71 028 76 996
1996 431 211 47 912 53 296 58 802 64 434 70 197 76 096
1997 415 166 46 130 51 313 56 614 62 036 67 585 73 265
1998 398 103 44 234 49 204 54 287 59 487 64 807 70 253
1999 384 379 42 709 47 508 52 415 57 436 62 573 67 832
2000 380 476 42 275 47 025 51 883 56 853 61 938 67 143
2001 370 247 41 139 45 761 50 488 55 324 60 273 65 338
2002 355 526 39 503 43 941 48 481 53 125 57 876 62 740
2003 351 100 39 011 43 394 47 877 52 463 57 156 61 959

Częstość występowania poronień samoistnych

Rzeczywista częstość występowania poronień samoistnych jest trudna do określenia z wielu powodów. W sytuacji, gdy dochodzi do poronienia przed zagnieżdżeniem się zarodka w jamie macicy, kobieta w ogóle nie wiedziała, że doszło do poczęcia. Czasami do poronienia dochodzi kilka dni po spodziewanym terminie miesiączki i wtedy również można nie zdawać sobie sprawy z tego, że było się w ciąży. Są również odwrotne sytuacje – okres się opóźnia, potem występuje obfite krwawienie, można wtedy snuć domysły nt. poronienia, gdy w ogóle nie było się w ciąży.

Poronienia przed rozpoznaniem ciąży

  • Strata ciąży przed implantacją Przy obecnym stanie wiedzy nie jest możliwe określenie, jak często dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej, a następnie jej wadliwego zagnieżdżenia w macicy.
  • Strata ciąży po implantacji Do implantacji dochodzi około 7 dnia po zapłodnieniu, wtedy to rozwijający się zarodek wydziela coraz większe ilości ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Dla celów naukowych sporządzone zostały testy (wrażliwe na hormon hCG), które pozwalają stwierdzić obecność ciąży już w ciągu 7-14 dni po zapłodnieniu. Wyniki badań świadczą, że średnio 1 na 5, 1 na 10 zapłodnionych komórek podlega stracie po implantacji bez zauważalnych dla kobiet objawów.

Uwaga: Lekarze w szpitalach podają różne dane „gdy kobieta nie wiedziała, że jest w ciąży”, od 40% do 60% (czasami więcej). Wypowiadane wtedy słowa na „pocieszenie”, mogą sprawić pacjentce dodatkowy ból. Jej sytuacja jest inna – po pierwsze wiedziała, że spodziewa się dziecka, po drugie częstość zjawiska nie może odbierać prawa do cierpienia, jakim jest strata oczekiwanego maluszka. Podobnie, gdy komuś umiera rodzic czy współmałżonek (sytuacja jak najbardziej naturalna i spotykana), nikt nie mówi wtedy „wiesz, to się zdarza, stosunkowo często, więc czym ty się przejmujesz”.

Poronienia po rozpoznaniu ciąży

W tym przypadku określenie częstości poronień powinno być łatwiejsze, bo kobieta wiedziała już, że jest w ciąży. Uważa się, że średnio 1 na 6 potwierdzonych ciąż ulega poronieniu w pierwszych 14 tygodniach ciąży (czyli w pierwszym trymestrze) a 1 na 50 – w następnych 14 tygodniach (w drugim trymestrze).
Najczęściej lekarze tłumaczą się nieprawidłowym rozwojem dziecka (wadami genetycznymi). Jeśli taka sytuacja miała miejsce od bardzo wczesnego okresu, pęcherzyk ciążowy może być pusty, co jest określane mianem „pustego jaja płodowego”. Lepszym określeniem dla takiego przypadku wydaje się jednak „wczesne obumarcie zarodka”.
Jeśli stwierdzona zostanie czynność serca dziecka (można tego dokonać w czasie badania USG), prawdopodobieństwo poronienia obniża się znacznie – średnio do 1 na 20.

Ryzyko poronienia u kobiet leczonych z powodu niepłodności

Ryzyko poronienia dla kobiet mających problemy z zajściem w ciąże jest nieco większe niż dla tych, które takich problemów nie mają. Ryzyko to jest niezależne od tego, czy kobieta była leczona, czy też nie. Szansa na szczęśliwe zakończenie wynosi 70%, a nawet więcej.
Poronienia po zabiegach zapłodnienia in vitro czy innej formie wspomaganego rozrodu jest obecnie wyższy niż po naturalnym poczęciu.

Ciąża mnoga

Ryzyko poronienia w ciąży mnogiej jest większe niż w ciąży pojedynczej. Wzrasta ono jeszcze w przypadku bliźniąt jednojajowych. Podobnie – im więcej dzieci „zamieszkuje” brzuszek mamy.

Podsumowanie – w tabeli

Szacunkowy odsetek ciąż utraconych wskutek poronienia
Po zapłodnieniu, a przed implantacją Nieznany
Po zagnieżdżeniu, do 4 tc (od OM) 10-30%
Między 4 a 13 tc 10-20%
Między 14 a 24 tc 2-3%

Opracowano na podstawie książki „Poronienia” Gillian C. L. Lachelin


Jakie szanse po poronieniu?

W większości przypadków kobieta po jednym, dwóch a nawet trzech poronieniach szczęśliwie kończy kolejną ciążę. I choć trudno w to uwierzyć w momencie, gdy się właśnie traci dziecko albo gdy kolejny raz „nie jest dobrze”, ale to prawda. Statystyka jest po naszej stronie. Po jednym lub dwóch poronieniach prawdopodobieństwo zakończenia następnej ciąży porodem jest prawie takie samo, jak dla kobiety, która nigdy nie roniła. Po trzech poronieniach z rzędu szansa na pomyślne zakończenie następnej potwierdzonej ciąży jest nadal większa niż 50%, a po więcej niż trzech – większa niż 40%.
Źródło danych: „Poronienia” Gillian C. L. Lachelin

Nawracające poronienia dotyczą 1% kobiet.
Według WHO mianem tym określa się trzy i więcej następujących po sobie utrat wczesnych ciąż, jednak w praktyce klinicznej dwa następujące po sobie poronienia traktuje się jako wskazanie do wdrożenia badań, które mają na celu określenie przyczyny niepowodzeń ciążowych.
Problem nawracających poronień został dostrzeżony przed około 25 laty. Prowadzone od tego czasu badania skupiają się na dwóch aspektach: określeniu ryzyka kolejnego poronienia i ustaleniu przyczyny niepowodzeń oraz ich leczenia. Badania epidemiologiczne potwierdziły, że przebieg pierwszej ciąży ma wpływ na kolejne, i tak u kobiety, która nie była w ciąży lub ma dziecko, ryzyko poronienia wynosi 5%, natomiast u kobiety, u której jedyna dotąd ciąża zakończyła się niepowodzeniem, nawet jeżeli było to poronienie, ryzyko kolejnego niepowodzenia sięga 13-20%. Ryzyko to kumuluje się wraz ze wzrostem liczby poronień, po dwóch wynosi od 18 do 28%, a po trzech lub więcej od 30 do 45%.

Określenie „nawracające poronienia” sugeruje, że powtarzające się epizody utraty wczesnych ciąż, które mają określoną przyczynę. Przyczyny te zamykają się w sześciu kategoriach: genetycznej, anatomicznej, immunologicznej, hormonalnej, infekcyjnej i idopatycznej. Wprawdzie poronienia sporadyczne wywoływane są przez te same czynniki, jednak udział poszczególnych czynników jest różny, np. zaburzenia genetyczne są częstszą przyczyną poronień sporadycznych, a nieprawidłowości macicy, poronień nawracających. Jednak w 30% przyczyna poronień, mimo intensywnych i często drogich badań, pozostaje niewyjaśniona. Ponadto kobiety z powtarzającymi się utratami ciąż mają gorsze prognozy odnośnie wyników położniczych w przyszłej ciąży niż kobiety z poronieniami sporadycznymi. Również zaawansowany wiek kobiety zwiększa ryzyko kolejnego poronienia.

Źródło danych: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Zobacz też:
Poronienia nawracające – z serwisu www.potomek.pl

Copyright by © www.poronienie.pl 2005-2016
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.