zalecenia IMiDZ w Warszawie

Postępowanie z parą małżeńską po stracie ciąży

wg zaleceń Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

A. Po jednej stracie ciąży

 1. Ocena wywiadu i wyników badania przedmiotowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  • Ekspozycję na szkodliwe czynniki środowiskowe
  • Choroby dziedziczne (genetyczne uwarunkowane)
  • Nieprawidłowości anatomiczne macicy
  • Przebieg poprzednich ciąż i porodów
  • Oznaki sugerujące chorobę o podłożu immunologicznym
 2. Postępowanie:
  • Witaminy w tym kwas foliowy w okresie przedkoncepcyjnym
  • Leczenie rozpoznanych przyczyn strat ciąży
  • Wczesne badanie ultrasonograficzne podczas następnej ciąży

B. Po drugiej stracie ciąży

 • Ponowna ocena wpływów środowiskowych
 • Ponowne badania fizykalne
 • Jeżeli poród martwego płodu: badanie obecności przeciwciał antyfosfolipidowych
 • Ocena czynności tarczycy
 • Badanie w kierunku zakażeń Chlamydia i Ureaplasma

C. Po trzeciej stracie ciąży

 • Ocena kariotypu rodziców
 • Ponowne badania bakteriologiczne
 • Biopsja endometrium
 • Histerosalpingografia lub histeroskopia