Wniosek do Ministra Zdrowia Fudnacji Rodzić po Ludzku
#1
Fundacja Rodzić po Ludzku wystąpiła do Ministra Zdrowia z wnioskiem  o podjęcie inicjatywy prawodawczej i działań nadzorczych związanych z opieką nad kobietami w przypadkach poronień i martwych urodzeń.

Piszą na swoim funpage'u:
"Kontrola NIK wykazała m.in. że blisko 35% kobiet nie miało możliwości skorzystania z jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego po tym, jak doświadczyły takiej trudnej sytuacji. Dodatkowo w raporcie czytamy, że personel medyczny nie ma przeszkolenia w zakresie komunikacji z pacjentkami doświadczającymi straty dziecka.

Nie zgadzamy się na taki stan rzeczy!! Kobieta, która doświadcza poronienia, której dziecko umiera po porodzie zasługuje na to, by otrzymać troskliwą opiekę, zrozumienie i możliwość spokojnego przeżycia straty. Zasługują na to jej bliscy.

W związku z tym napisałyśmy do Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym wnosimy m.in. o:
- wprowadzenie obowiązku zatrudniania psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu na KAŻDYM oddziale ginekologiczno-położniczym oraz podjęcie działań nadzorczych wobec szpitali w celu zapewnienia każdej pacjentce roniącej lub rodzącej martwe dziecko możliwości skorzystania niezwłocznie z pomocy psychologa dyżurującego w szpitalu;
- wprowadzenie bezwzględnego zakazu umieszczania kobiet po poronieniu lub martwym urodzeniu w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka;
- zobowiązania szpitali do zapewnienia pacjentkom osobnego pomieszczenia umożliwiającego godne przeżycie porodu i pożegnanie się z dzieckiem;
- zapewnienie kobietom w sytuacji szczególnej możliwości korzystania z obecności osoby bliskiej również w okresie pandemii;
podjęcie inicjatywy prawodawczej w celu wyeliminowania przekraczającej 12 godzin na dobę pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych;
- uregulowanie prawne jednolitych i wiążących wszystkie szpitale standardów postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu;
- ujednolicenie wzoru oświadczenia dla pacjentek, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, dokumentującego ich decyzję o skorzystaniu z prawa do pochówku dziecka lub rezygnacji z tego prawa oraz nałożenie na personel medyczny obowiązku dołączania tego oświadczenia do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentki."

Wpis na FB i wniosek na stronie fundacji
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości