Nowa ustawa o aktach stanu cywilnego - list do Prezydenta RP?
#1
Wrzucam roboczą treść listu - do dyskusji.

Nie widzę tego jako \"listu otwartego\". Wydaje mi się, że lepiej będzie jeśli każdy, kto uważa że powinien się pod tym podpisać, wyśle to sam na maila kancelarii prezydenta.
Właściwie nic innego już nie można zrobić, jak liczyć na to, że Komorowski albo zawetuje ustawę albo przynajmniej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Do rozważenia pozostaje, czy akcję wysyłania listów na skrzynkę Prezydenta należy przeprowadzić gdy już senat \"klepnie\" treść ustawy i pozostanie tylko podpis Prezydenta czy może nie czekając na to - już teraz. Tak czy inaczej po uchwaleniu ustawy przez sejm (10 października) treść uchwalonej ustawy została już przez sejm przekazana do Prezydenta.

Na chwilę obecną treść listu zakłada, że zaczynamy akcję już teraz, nie czekając aż senat zdoktoryzuje się nad terminiem \"insygnia\" użytym w kontekście ubioru urzędnika usc (bo głównie takie \"problemy\" w treści ustawy dostrzegło biuro legislacyjne senatu).

Cytat:Szanowny Panie Prezydencie.

W dniu 10 października 2014r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił treść nowej Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej: “p.a.s.c.”), której wejście w życie jest planowane od 1. stycznia 2015r. Treść ustawy została z Sejmu przekazana Panu Prezydentowi oraz trafiła do Senatu RP.

Niniejszym chciałbym uprzejmie poinformować Pana Prezydenta, iż artykuł 53 nowo uchwalonej Ustawy p.a.s.c., opisujący zasady wydawania karty martwego urodzenia na potrzeby rejestracji martwych urodzeń przez urzędy stanu cywilnego, w ust. 3 zawiera zapis, który stanie się przyczyną nierównego traktowania przez prawo tych matek dzieci martwo urodzonych, których zmarłe przed urodzeniem dzieci z różnych przyczyn nie będą mogły mieć ustalonej płci.
Zawarte bowiem w ust. 3 art. 53. Ustawy p.a.s.c. zdanie: “Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.” oznacza, że w przypadku martwego urodzenia dziecka zmarłego np. w ósmym miesiącu ciąży, a dotkniętego wadą obojnactwa prawdziwego, podmiot wykonujący działalność leczniczą nie przekaże karty martwego urodzenia do urzędu stanu cywilnego, skutkiem czego matka martwo urodzonego dziecka nie otrzyma aktu martwego urodzenia zastępującego akt zgonu, w konsekwencji czego - nie dysponując aktem urodzenia - nie będzie ona mogła ubiegać się o 8 tygodni skróconego urlopu macierzyńskiego przysługującego kobiecie po martwym urodzeniu dziecka, a pochówku swojego martwo urodzonego dziecka będzie musiała dokonać wyłącznie na własny koszt, ponieważ nie będzie się mogła również starać o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedłożyć m.in. odpis aktu zgonu lub aktu urodzenia zastępującego akt zgonu).

I podobnie, kobieta, której dziecko umrze w dziesiątym tygodniu ciąży, np. tydzień po tym, jak rodzice po raz pierwszy usłyszą - dzięki badaniu USG - bicie serca swojego dziecka, dokładnie z tych samych powodów (“...nie jest możliwe określenie płci dziecka”) zostanie również pozbawiona zarówno prawa do skróconego urlopu macierzyńskiego jak i prawa do zasiłku pogrzebowego, jeśli zechce skorzystać z prawa do pochowania swojego martwo urodzonego dziecka (które przysługuje rodzicom zawsze, niezależnie od długości trwania ciąży).

Art. 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że wszyscy są wobec prawa równi, oraz że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ten sam art. 32 stwierdza również, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Przywołane powyżej zdanie zawarte w art. 53. Ustawy p.a.s.c. (“Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.”) oznacza z definicji, że nie każda matka dziecka, które zmarło przed urodzeniem, będzie mogła skorzystać z uprawnień przysługujących kobiecie po martwym urodzeniu dziecka.
Prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego oraz do zasiłku pogrzebowego będzie przysługiwać jedynie matkom tych dzieci martwo urodzonych, których płeć była możliwa do określenia.

W związku z tym, że treść nowo uchwalonej Ustawy p.a.s.c. narusza w oczywisty sposób konstytucyjną równość wszystkich matek dzieci martwo urodzonych wobec prawa w taki sposób, że ustanawia wymóg określenia płci dziecka martwo urodzonego jako warunek konieczny do przeprowadzenia procedury rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego, liczę na podjęcie przez Pana Prezydenta decyzji o odmówieniu złożenia podpisu pod treścią tej ustawy.

Z poważaniem.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości